Aktuella aktiviteter

OKTOBER

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE – 13/10, 15/10
Ulf Lidman
Sker i samarbete med Socialtjänsten i Karlskrona.

BEMÖTANDE AV BARN MED TRAUMA – 12/10
Pedagogisk Psykologi
Sker i samarbete med utbildningsförvaltningen i Sölvesborg.

BEMÖTANDE AV BARN MED TRAUMA
OCH LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE – 13/10

Pedagogisk Psykolog
Sker i samarbete med grundskolan i Karlshamn.

INTERKULTURELL PEDAGOGIK RIKTAT TILL FÖRSKOLA – 18/10
Pirjo Lahdenperä
Sker i samarbete med förskolan i Karlshamn,
finns även platser kvar för förskolepersonal utanför Karlshamns kommun.

NOVEMBER

UTBILDNING I PROCESSLEDNING OCH MEDBORGARDIALOG – 22/11, 23/11
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Avsedd för medborgardialog och till dig som ansvarar för dessa processer, till exempel dig som är arbetsledare eller övrig strategisk person (som ansvarar för dessa processer).