Aktuella aktiviteter

UTBILDNING I PROCESSLEDNING OCH MEDBORGARDIALOG

– 22/11, 23/11
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Avsedd för medborgardialog och till dig som ansvarar för dessa processer, till exempel dig som är arbetsledare eller övrig strategisk person (som ansvarar för dessa processer).