Arkiv med tidigare inbjudningar

Charlotte Signahl,

Mångfald – besvärligt härligt

> Inbjudan till Charlotte signahl, 29 maj 2017

Gillis Herlitz

Inbjudan till Gillis Herlitz, 26 september 2017

Ingmarie Bengtsson

Inbjudan till Ingmarie Bengtsson, 22 september 2017

Jonas Stier,

Interkulturell kommunikation

Inbjudan till Jonas Stier, 23 mars och 5 april 2017

Mattias Lunn,

Sverige – världens märkligaste land

> Inbjudan till Mattias Lunn, 25 april 2017

Pedagogisk Psykologi,
Anton Sjöberg och Erik Rova

> Inbjudan till Pedagogisk Psykologi, 15 september 2017

Ulf Lidman

> Inbjudan till Ulf Lidman, 16 maj 2017

> Inbjudan till Ulf Lidman, 11 och 13 oktober 2017

Religionsvetarna,

Introduktion till religion och islam

> Inbjudan religionsvetarna, 29 september 2017

Religionsvetarna, Möten över kulturgränser – utmaningar och möjligheter

Inbjudan Religionsvetarna föreläsning 27 april 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Inbjudan till introduktion till medborgardialog med SKL, 17 maj 2017