Arkiv med tidigare inbjudningar

Här kan du överskåda de aktiviteter som har genomförts i PIK projektet. Aktiviteterna är kategoriserade i fallande datumordning.

Kommunikation över kulturgränser

> Inbjudan till Gillis Herlitz föreläsning, 19 juni 2018

Sekundär Trauma

> Inbjudan till Kerstin Palmérs föreläsning, 16 maj 2018 

Sekretess, samverkan, anmälningsplikt och rättssäker dokumentation

> Inbjudan till Staffan Olssons föreläsning, 3 maj 2018

Relationell pedagogik, för bättre skolresultat

> Inbjudan till Adam Palmquist föreläsning, 19 april 2018

Att möta traditioner som utmanar

> Inbjudan till Anette Franzéns föreläsning, 18 april 2018

Interkulturell kompetens i hyresgästnära arbete

> Inbjudan till Seroj Ghazarians föreläsning, 4 april 2018

En förskola för alla

> Inbjudan till Tuula Torro och Camilla Lindgrens föreläsning, 20 mars 2018

Barnuppfostran och möte med människor från olika kulturer

> Inbjudan till Ingela Olssons föreläsning, 14 mars 2018

Lågaffektivt bemötande

Inbjudan till Pedagogisk Psykologi, 12 mars 2018

Barnuppfostran och möte med människor från olika kulturer 

> Inbjudan till Ingela Olssons föreläsning, 12 mars 2018

Relationell Pedagogik, för bättre skolresultat, Adam Palmquist

> Inbjudan till Adam Palmquist föreläsning, 6 mars 2018

Mångfald – besvärligt härligt!, Charlotte Signahl

> Inbjudan till Charlotte Signahls föreläsning, 2 mars 2018

Möten över kulturgränser – utmaningar och möjligheter!, Religionsvetarna

> Inbjudan till Religionsvetarna föreläsning, 20 februari 2018

Det inkluderande klassrummet, Maria Eriksson och Tiia Ojala

> Inbjudan till Maria Eriksson och Tiia Ojalas föreläsningar, 7 februari 2018

Måste jag älska varenda jävel?, Charlotte Signahl

> Inbjudan till Charlotte Signahl, 31 januari 2018

Möten över kulturgränser, utmaningar och möjligheter!, Religionsvetarna

> Inbjudan till Religionsvetarna, 30 januari 2018

Kreativ integration, Mustafa Panshiri

> Inbjudan till Mustafa Panshiri, 25 januari 2018

Kommunikation över kulturgränser –möten mellan människor och kulturer, Gillis Herlitz

Inbjudan till Gillis Herlitz, 11 januari 2018

Mänskliga möten i ett mångkulturellt samhälle, Micke Gunnarsson

> Inbjudan till Micke Gunnarsson, 8 januari 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

> Inbjudan till utbildning i medborgardialog med SKL, 22 & 23 november 2017

Lågaffektivt bemötande – att hantera och förebygga beteendeproblematik i skolan, Pedagogisk Psykologi

> Inbjudan till Pedagogisk Psykologi, 13 oktober 2017

Lågaffektivt bemötande, Ulf Lidman

Inbjudan till Ulf Lidman, 11 och 13 oktober 2017

Lågaffektivt bemötande – att hantera och förebygga beteendeproblematik i skolan, Pedagogisk Psykologi

Inbjudan till Pedagogisk Psykologi, 12 oktober 2017

Introduktion till religion och islam, Religionsvetarna

> Inbjudan religionsvetarna, 29 september 2017

Kommunikation över kulturgränser – den personliga utvecklingen och den goda arbetsplatsen, Gillis Herlitz

Inbjudan till Gillis Herlitz, 26 september 2017

Interkulturalitet och flerspråkighet, Ingmarie Bengtsson

Inbjudan till Ingmarie Bengtsson, 22 september 2017

Lågaffektivt bemötande, Pedagogisk Psykologi

Inbjudan till Pedagogisk Psykologi, 15 september 2017

Traumakunskap och bemötande, Pedagogisk Psykologi

> Inbjudan till Pedagogisk Psykologi, 17 augusti 2017

Traumakunskap och bemötande i skolan

Inbjudna till Pedagogisk Psykologi, 10 och 11 augusti 2017

Charlotte Signahl, Mångfald – besvärligt härligt

> Inbjudan till Charlotte signahl, 29 maj 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Inbjudan till introduktion till medborgardialog med SKL, 17 maj 2017

Tvärkulturell krishantering, Ulf Lidman

> Inbjudan till Ulf Lidman, 16 maj 2017

Möten över kulturgränser – utmaningar och möjligheter, Religionsvetarna

Inbjudan Religionsvetarna föreläsning, 27 april 2017

Sverige – världens märkligaste land, Mattias Lunn

> Inbjudan till Mattias Lunn, 25 april 2017

Interkulturell kommunikation, Jonas Stier

Inbjudan till Jonas Stier, 23 mars och 5 april 2017