Bibliotek

Här i biblioteket kan du ta del av anteckningar från projektets olika kompetensinsatser. Du hittar anteckningarna under fliken Dokumentation från utbildningar. Materialet är kategoriserat utifrån projektets fokusområden och i fallande datumordning.

Du kan även besöka vårt arkiv med tidigare inbjudningar, om du vill få en helhetsbild av vilka aktiviteter som har genomförts i PIK projektet.

Om du har några frågor kring materialet är du alltid välkommen att kontakta oss i PIK! Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken Kontakt.