Bibliotek

Här i biblioteket kan du ta del av anteckningar från projektets olika kompetensinsatser. Du hittar anteckningarna under fliken Dokumentation från utbildningar. Materialet är kategoriserade i bokstavsordning utifrån utbildningarnas titel.

Om du har några frågor kring materialet är du alltid välkommen att kontakta PIK projektet! Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken Kontakt.