Europeiska socialfonden

PIK projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Svenska ESF-rådet är den statliga myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden. Verksamheten syftar till för att motverka arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt samt att öka sammanhållningen inom EU. Europeiska socialfondens uppgift är att stödja projekt som arbetar med integrationsinsatser, kompetensutveckling och sysselsättningsåtgärder.

Europeiska Socialfondens tre programområden

• Kompetensförsörjning (Programområde 1)
• Ökade övergångar till arbete (Programområde 2)
• Ett sysselsättningsinitiativ för unga (Programområde 3)

Projekt PIK genomförs inom ESF:s Programområde 1, där det övergripande målet är att förbättra kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden. PIK tar under hela projektets gång hänsyn till ESF:s horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering.

Besök gärna Europeiska unionen/Europeiska socialfondens hemsida för mer information: www.esf.se