Om PIK projektet

Bakgrund

Under de senaste åren, framför allt under 2015 har många personer som varit på flykt kommit till Sverige och Blekinge. Det stora antalet nyanlända har bidragit till att många verksamheter har ställts inför nya utmaningar, vilket har medfört ett kompetensutvecklingsbehov inom en rad områden. Det har även ställt utmaningar på bättre samverkan, såväl inom som utanför den egna organisationen. Utifrån den beskrivna situationen har vi tagit fram ett koncept som kan förklaras i bilden nedanför.
PIK projektets koncept, offentlig sektor, privat sektor, idéburen sektor, samverkar

Syfte och mål

Syftet med PIK projektet är att bidra med kunskap om hur nyanlända personer lättare kan inkluderas i det svenska samhället. PIK strävar efter att projektets berörda parter ska kunna arbeta mer resurseffektivt och strukturerat utifrån ny kunskap, samt samverka bättre med olika aktörer. Målet är att arbeta fram ett professionellt förhållningssätt relaterat till kommunernas uppdrag kring mottagande av nyanlända – en inkluderingskompetens.

Målgrupp

Vår målgrupp är personer som direkt eller indirekt arbetar med nyanlända eller asylsökande i:
• Karlshamns kommun
• Karlshamnsbostäder
• Karlskrona Kommun (Socialtjänsten)
• Olofströms kommun
• Olofströmshus
• Sölvesborgs kommun
• Sölvesborg Bromölla kommunalförbund (SBKF)
• Sölvesborgshem

PIK projektet samverkar även med näringslivet och ideell sektor.

Kompetensinsatser med fokus på tre huvudområden

• Lagar, styrdokument och överenskommelser (juridiska aspekter kring mottagandet av människor på flykt).
• Normkritiskt förhållningssätt (föreställningar och oskrivna regler som skapar beteenden, attityder och värderingar).
• Individspecifika dilemman (bemötande av personer med individuella svårigheter, som trauma).

Metodik

Projektets modell bygger på att utforma kompetensinsatser i tre steg: