Dokumentation från utbildningar

Minnesanteckningarna är kategoriserade i fallande datumordning, utifrån respektive kompetensområde: 1-3.

Kompetensområde 1 – Lagar, styrdokument och överenskommelser

Sekretess, Samverkan, Anmälningsplikt och Rättssäker Dokumentation

En föreläsning med Staffan Olsson, 3 maj 2018
PowerPoint om samverkan
Lathund för hur du kan dokumentera tillräckligt och rättssäkert i förskola och skola

Mångfald – besvärligt härligt

> En föreläsning med Charlotte Signahl, 29 maj 2017, Furulundsskolan i Sölvesborg
En workshop med Charlotte Signahl, den 29 maj 2017, Furulundsskolan i Sölvesborg
> Charlotte Signalhs hemsida 

Kompetensområde 2 – Normkritiskt förhållningssätt

Att möte traditioner som utmanar

En föreläsning med Anette Franzén, 18 april 2018

En förskola för alla

>  En föreläsning med Tuula Torro och Camilla Eriksson, 20 mars 2018

Barnuppfostran och möten med människor från olika kulturer

> En föreläsning med Ingela Olsson, 14 mars 2018

Relationella pedagogik, Adam Palmquist

En föreläsning med Adam Palmquist, 6 mars och 19 april 2018

Möten över kulturgränser
– utmaningar och möjligheter, Religionsvetarna

> En föreläsning med Religionsvetarna, 20 februari 2018

Det inkluderande klassrummet

En föreläsning med Maria Eriksson, 7 februari 2018

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

En föreläsning med Tiia Ojala, 7 februari 2018

Möten över kulturgränser
– utmaningar och möjligheter, Religionsvetarna

En föreläsning med Religionsvetarna, 30 januari 2018

Kreativ integration

> En utbildning med Mustafa Panshiri, 25 januari 2018

 

 

Kommunikation över kulturgränser – Personligt ledarskap/inkluderande ledarskap

En föreläsning med Gillis Helitz, 12 januari 2018

Mänskliga möten i ett mångkulturellt samhälle

En utbildning med Micke Gunnarsson, 8 januari 2018

 

Migrationens villkor i Syrien och Afghanistan samt introduktion till religion och islam, Religionsvetarna

En utbildning med Religionsvetarna, 29 september 2017

Kommunikation över kulturgränser – den personliga utvecklingen och den goda arbetsplatsen

En utbildning med Gillis Herlitz, 26 september 2017

Interkulturalitet och flerspråkighet, Ingmarie Bengtsson

En utbildning med Ingmarie Bengtsson, 22 september 2017

Möten över kulturgränser – utmaningar och möjligheter, Religionsvetarna

> En utbildning med Religionsvetarna, 27 april 2017
> En workshop med Religionsvetarna, 27 april 2017

Sverige – världens märkligaste land, Mattias Lunn

> En föreläsning med Mattias Lunn, 25 april 2017
> En workshop med Mattias Lunn, 25 april 2017
> Filmklipp på Mattias Lunn, som förklarar varför Sverige är ett märkligt land 

Interkulturell kommunikation, Jonas Stier

En utbildning med Jonas Stier, 23 mars och 5 april 2017
En workshop med Jonas stier, 23 mars och 5 april 2017
> Filmklipp på Jonas Stier, som förklarar interkulturell kommunikation

Kompetensområde 3 – Individspecifika dilemman

Sekundär Trauma, Kerstin Palmér

> En utbildning med Kerstin Palmér, 16 maj 2018

Lågaffektivt bemötande – att hantera och förebygga beteendeproblematik i skolan, Pedagogisk Psykologi

En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 12 oktober 2017
En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 13 oktober 2017

Lågaffektivt bemötande, Ulf Lidman

> En utbildning med Ulf Lidman, 12 och 13 oktober 2017

Lågaffektivt bemötande, Pedagogisk Psykologi 

En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 14 och 15 september 2017

Traumakunskap och bemötande i skolan, Pedagogisk Psykologi

> En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 17 augusti 2017

Traumakunskap och bemötande i skolan, Pedagogisk Psykologi

En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 10 och 11 augusti 2017

Tvärkulturell krishantering, Ulf Lidman

> En utbildning med Ulf Lidman, 16 maj 2017