Dokumentation från utbildningar

Kompetensområde 1 – Lagar, styrdokument och överenskommelser

Mångfald – besvärligt härligt

> En föreläsning med Charlotte Signahl, 29 maj 2017, Furulundsskolan i Sölvesborg
> Charlotte Signalhs hemsida 

Kompetensområde 2 – Normkritiskt förhållningssätt

Interkulturell kommunikation

En utbildning med Jonas Stier, 23 mars och 5 april 2017
En workshop med Jonas stier, 23 mars och 5 april 2017
> Filmklipp på Jonas Stier, som förklarar interkulturell kommunikation

Interkulturalitet och flerspråkighet

En utbildning med Ingmarie Bengtsson, 22 september 2017

Introduktion till religion och islam

En utbildning med Religionsvetarna, 29 september 2017

Kommunikation över kulturgränser – den personliga utvecklingen och den goda arbetsplatsen

En utbildning med Gillis Herlitz, 26 september 2017

Möten över kulturgränser – utmaningar och möjligheter

> En utbildning med Religionsvetarna, 27 april 2017

Sverige – världens märkligaste land, Rådhuset i Karlshamn

> En föreläsning med Mattias Lunn, 23 april 2017
> En workshop med Mattias Lunn, 23 april 2017
> Filmklipp på Mattias Lunn, som förklarar varför Sverige är ett märkligt land 

Kompetensområde 3 – Individspecifika dilemman

Lågaffektivt bemötande 

En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 14 och 15 september

Lågaffektivt bemötande – att hantera och förebygga beteendeproblematik i skolan

En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 12 oktober 2017
En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 13 oktober 2017

Traumakunskap och bemötande i skolan

En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 10 och 11 augusti 2017

Tvärkulturell krishantering

> En utbildning med Ulf Lidman, 16 maj 2017

 

Lågaffektivt bemötande

> En utbildning med Ulf Lidman, september 2017