Dokumentation från utbildningar

Kompetensområde 1 – Lagar, styrdokument och överenskommelser

Mångfald – besvärligt härligt

> En föreläsning med Charlotte Signahl, 29 maj 2017, Furulundsskolan i Sölvesborg
En workshop med Charlotte Signahl, den 29 maj 2017, Furulundsskolan i Sölvesborg
> Charlotte Signalhs hemsida 

Kompetensområde 2 – Normkritiskt förhållningssätt

Möten över kulturgränser
– utmaningar och möjligheter, Religionsvetarna

> En föreläsning med Religionsvetarna, 20 februari 2018

Det inkluderande klassrummet

En föreläsning med Maria Eriksson, 7 februari 2018

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

En föreläsning med Tiia Ojala, 7 februari 2018

Möten över kulturgränser
– utmaningar och möjligheter, Religionsvetarna

En föreläsning med Religionsvetarna, 30 januari 2018

Kreativ integration

> En utbildning med Mustafa Panshiri, 25 januari 2018

 

 

Kommunikation över kulturgränser – Personligt ledarskap/inkluderande ledarskap

En föreläsning med Gillis Helitz, 12 januari 2018

Mänskliga möten i ett mångkulturellt samhälle

En utbildning med Micke Gunnarsson, 8 januari 2018

 

Introduktion till religion och islam, Religionsvetarna

En utbildning med Religionsvetarna, 29 september 2017

 

Kommunikation över kulturgränser – den personliga utvecklingen och den goda arbetsplatsen

En utbildning med Gillis Herlitz, 26 september 2017

 

 

Interkulturalitet och flerspråkighet, Ingmarie Bengtsson

En utbildning med Ingmarie Bengtsson, 22 september 2017

Möten över kulturgränser – utmaningar och möjligheter, Religionsvetarna

> En utbildning med Religionsvetarna, 27 april 2017
> En workshop med Religionsvetarna, 27 april 2017

Sverige – världens märkligaste land, Mattias Lunn

> En föreläsning med Mattias Lunn, 23 april 2017
> En workshop med Mattias Lunn, 23 april 2017
> Filmklipp på Mattias Lunn, som förklarar varför Sverige är ett märkligt land 

 

Interkulturell kommunikation, Jonas Stier

En utbildning med Jonas Stier, 23 mars och 5 april 2017
En workshop med Jonas stier, 23 mars och 5 april 2017
> Filmklipp på Jonas Stier, som förklarar interkulturell kommunikation

 

Kompetensområde 3 – Individspecifika dilemman

Lågaffektivt bemötande – att hantera och förebygga beteendeproblematik i skolan, Pedagogisk Psykologi

En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 12 oktober 2017
En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 13 oktober 2017

Lågaffektivt bemötande, Ulf Lidman

> En utbildning med Ulf Lidman, 12 och 13 oktober 2017

Lågaffektivt bemötande, Pedagogisk Psykologi 

En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 14 och 15 september 2017

Traumakunskap och bemötande i skolan, Pedagogisk Psykologi

> En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 17 augusti 2017

Traumakunskap och bemötande i skolan, Pedagogisk Psykologi

En utbildning med Pedagogisk Psykologi, 10 och 11 augusti 2017

Tvärkulturell krishantering, Ulf Lidman

> En utbildning med Ulf Lidman, 16 maj 2017